Teknikprogrammet åk 4 : profil informationsteknik : utgång mjukvarudesign
t4 logga

Ett år av möjligheter!

Ansök här!

Utbildningsbeskrivning

Hela utbilningen ges på samma nivå som grundläggande universitetskurser. Du läser ingen matematik, inga språk som svenska eller engelska och inga samhällsämnen - alla kurser är inriktade mot olika typer av webbutveckling.

Initialt får lära dig grunderna i webbdesign. Vi behandlar idégenerering, wireframes, enklare bildhantering, html och css. Resonemang kring vacker webbdesign förs. Begreppet responsiv design och tekniker för detta beskrivs. Momentet avslutas med att utveckla en enklare webbplats för portfolio.

Parallellt med momentet ovan behandlas språket C#. Anledningen till det är att en allt större del av den professionella backend-utveckling numera sker i .net-miljö. Momentet täcker grunderna i funktionsbaserad programmering och leder snabbt in på objektorientering. Syftet är ge dig nödvändiga kunskaper för att du skall klara av utveckling i .net-baserade CMS-miljöer som EPIserver och Ubraco.

Därefter använder du HTML och CSS till att bygga en webbplats som delvis lagrar sitt innehåll i en databas. Du löser dynamiken i webbplatsen med PHP, PHP Data Objekt och SQL via databasen SQLite. Resultatet blir en komplett webbplats med en flexibel grundstomme som du kan återanvända för att skapa fler webbplatser.

Nästa del behandlar objektorientering med programmeringsspråket PHP t.ex. klasser, medlemsvariabler, metoder, arv, interface och OOP-patterns. Du skapar ett objektorientat gränssnitt för att jobba mot databasen MySQL och vidgar dina kunskaper med övningar där du bygger webbapplikationer. Momentet avslutas med ett projekt där du bygger samman alla delar till en väl fungerande webbapplikation.

Fjärde momentet fokuserar på hur man bygger en välstrukturerad databasdriven webbapplikation. Du utvecklar en blog med stöd för användare, grupper och login. Du skapar en struktur av filer och kod som går att använda för olika typer av webbapplikationer. Du använder objektorienterade tankar och mönster för att abstrahera och organisera dina moduler, allt för att underlätta återanvändning. Du lär dig innebörden av MVC-ramverk och kodar enligt den strukturen.

I femte momentet integrerar du din befintliga kod med JavaScript och AJAX för att skapa en trevligare upplevelse för användaren. Du använder JavaScript-bibliotek som jQuery för att integrera moduler i din egen webbapplikation. Du lär dig mer om SQL och lagrade procedurer. Du versionshanterar din kod med Git och avslutar med att städa och förbättra ditt MVC-baserade ramverk för webbapplikationer.

Som sjätte moment studerar du de två php-baserade cms:erna joomla och wordpress. Du lär dig hantera deras skapa användare, lägga in artiklar, bygga menyer, bygga teman, samt skriva anpassad kod till moduler. Sedan får du i uppgift att utveckla en ny version av din portfolio.

Därefter bekantar du dig med ett eller några C#-baserade ramverk som umbraco och/eller episerver.

Studieåret avslutas med ett större examensarbete som genomförs ute hos ett praktikföretag.